Το I-Sheep Gr είναι μια ιστοσελίδα ενημερωτικού περιεχομένου (στο εξής θα ανεφέρεται, «η Ιστοσελίδα»), που παρέχει στους αναγνώστες πληροφορίες, νέα, κριτικές, απόψεις και άρθρα σχετικά με βιντεοπαιχνίδια, προϊόντα τεχνολογίας, το διαδίκτυο, και γενικά προϊόντα ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης (στο εξής θα αναφέρονται «οι Όροι») διέπουν την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, οι οποίες συνιστούν ό,τι περιεχόμενο συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα, όπως, μη περιοριστικά, πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, ή οπτικοακουστικό υλικό (στο εξής θα αναφέρεται «το Περιεχόμενο»).

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας ως αναγνώστες συμφωνείτε στην συμμόρφωσή σας με τους Όρους, όπως αυτοί παρατίθενται παρακάτω.

Η Ιστοσελίδα παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των αναγνωστών/χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Η Ιστοσελίδα και οι διαχεριστές δεν φέρουν καμμία ευθύνη όσον αφορά το δημοσιευμένο υλικό παρά μόνο ο εκάστοτε συντάκτης του αντίστοιχου άρθρου.  Η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές της διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής ή διακοπής των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και δεν φέρουν κάποια ευθύνη προς τους χρήστες/αναγνώστες σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής ή διακοπής.

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους αναγνώστες/χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των Όρων και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο αναγνώστης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η Ιστοσελίδα, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι αναγνώστες/χρήστες που έχουν εγγραφεί παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι αναγνώστες/χρήστες που έχουν εγγραφεί συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι αναγνώστες/χρήστες που έχουν εγγραφεί ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους αναγνώστες/χρήστες της την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου με μορφή σχολίων. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο αναγνώστης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους αναγνώστες/χρήστες στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση πoυ η Ιστοσελίδα λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του αναγνώστη/χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.Οι αναγνώστες/χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των αναγνωστών/χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, οπτικοακουστικού υλικού) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της Ιστοσελίδας.

Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων αναγνωστών/χρηστών και η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων αυτών.

Ο αναγνώστης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Ιστοσελίδα δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές αυτής διατηρούν το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών αυτής. Επίσης, η Ιστοσελίδα και οι διαχειριστές της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο αναγνώστης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο αναγνώστης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η Ιστοσελίδα ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στα σχόλια, στα forum συζητήσεων, στα ιστολόγια χρηστών και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Ο αναγνώστης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο αναγνώστης/χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, οπτικοακουστικού υλικού και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι αναγνώστες/χρήστες κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα δεν υποχρεούται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημίσεων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση των εν λόγω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων και διαφημίσεων, ο αναγνώστης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει, συμφωνεί με ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Οι ανωτέρω Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του αναγνώστη/χρήστη της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους εν λόγω Όρους. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώνει τους αναγνώστες/χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης στην Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της μετά την ημερομηνία τροποποίησης των Όρων, θα συνιστά αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Εάν ο αναγνώστης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους, οφείλει να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της Ιστοσελίδας και του αναγνώστη/χρήστη ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Διαγωνισμοί και Giveaways

Όπου απαιτείται λογαριασμός Facebook ή Twitter ή άλλος λογαριασμός κοινωνικού δικτύου για Διαγωνισμούς ή Giveaways, θα πρέπει να αποτελούν προσωπικούς λογαριασμούς των μελών/χρηστών των κοινωνικών αυτών δικτύων και όχι λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν μόνο για την ανάγκη συμμετοχής στον αντίστοιχο διαγωνισμό ή giveaway. Οι συμμετοχές που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση θα αποκλείονται κατευθείαν.

–Από τους διαγωνισμούς και giveaway εξαιρούνται η συντακτική ομάδα του I-Sheep Gr και τα συγγενικά τους πρόσωπα έως πρώτου βαθμού.

–Σε περίπτωση αποστολής του δώρου, τα μεταφορικά βαρύνουν αποκλειστικά τον/τους νικητή/νικητές.

–Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο/οι νικητής/νικητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν μέσα σε 5 ημέρες στο mail: isheepgr[at]gmail.com

–Με την δήλωση συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό ή giveaway αποδέχονται αυτόματα όλοι οι όροι του διαγωνισμού από τον/τους συμμετέχοντα/συμμετέχοντες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του αναγνώστη/χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR

To I-Sheep Gr στα πλαίσια του GDPR έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών για να τηρήσει το νέο πλαίσιο κανόνων που ισχύουν. Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητείτε η ρητή συγκατάθεσή των χρηστών του ώστε να διατηρεί Cookies με κύριο σκοπό το I-Sheep Gr να είναι πιο λειτουργικό προς τους χρήστες. Εάν επιθυμείτε να εμποδίσετε την λήψη cookies ώστε να μην μπορείτε να αναγνωρίζεστε ανωνύμως κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το browser σας να αρνείται την λήψη Cookies.